منو

بهره برداری رسمی از پروژه راه آهن خواف-افغانستان

پروژه راه آهن خواف – هرات شروعی برای تشکیل یک کریدور بین المللی

مهمترین پروژه ریلی بین المللی ایران

راه آهن خواف-هرات افغانستان به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های ریلی بین المللی ایران با حضور ویدئو کنفرانسی روسای جمهور دو کشور و وزرای راه و شهرسازی ایران و حمل و نقل افغانستان، افتتاح و بهره برداری رسمی از آن آغاز شد.

مسیر ریلی پروژه راه آهن خواف – هرات

کل مسیر ریلی این پروژه در ۴ قطعه، ۲۲۵ کیلومتر است که ۳ قطعه آن را شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور احداث کرده و ساخت قطعه چهارم در تعهد طرف افغانستانی است. طول ۳ قطعه از خط آهن مذکور که در این مرحله به بهره برداری می‌رسد، مجموعاً ۱۴۰ کیلومتر است و از ایستگاه راه آهن-خواف آغاز شده و تا مرز شمتیغ، ادامه می‌یابد که شامل قطعات یک و دو این پروژه است. قطعه ۳ نیز به طول ۶۲ کیلومتر بوده، از مرز شمتیغ آغاز می‌شود و تا ایستگاه روزنک ادامه خواهد یافت.

حضور حسن روحانی

حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این مراسم سخنرانی سخنرانی داشتند.

شاهراه های واردات

در مقوله صادرات و واردات کالا، مهمترین و اصلی ترین راه های ارسال کالا (چه داخل کشور و چه خارج از کشور) به شرح زیر می باشند: حمل و نقل زمینی / حمل دریایی / حمل و نقل ریلی / حمل بار هوایی

دسته بندی ها: اخبار

دیدگاه ها

Avatar

با ما تماس بگیرید