منو

Air Freight قوانین گمرک 98

قوانین گمرک ۹۸

قوانین گمرک ۹۸

بارنامه: در قوانین گمرک ۹۸، بارنامه سندی است مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر مینماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدا حمل) به نقطه دیگر (مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی، کامیون، قطار، هواپیما) در مقابل کرایه حمل معین میباشد.

داده‌های الکترونیکی: عبارت است از متن یا فایل اطلاعاتی که از طریق شبکه‌های رایانه‌ای یا دیسک به منظور تسریع در امور جاری عبور کالا تحت استاندارد و فرمت شناخته شده بین‌المللی همراه با اعمال سیستم امنیتی برروی این گونه فایلها و امکان احراز هویت فرستنده و گیرنده تبادل میگردد.

قوانین گمرک ۹۸

حمل و نقل کالای عبوری: از قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران منحصر به یک وسیله خاص نبوده و حمل آنها با وسایط نقلیه گوناگون اعم از کشتی، کامیون، قطار، هواپیما و لوله یا ترکیبی از آنها (حمل ترکیبی) تحت ضوابط این آیین‌نامه مجاز میباشد.

قوانین عبور کالا: از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران در حدود قراردادها و موافقتنامه‌های منعقد شده بین دولتهای طرفین، تابع همان مقرراتی خواهد بود که در قراردادهای منعقد شده آمده است، مگر آنکه بنابر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.

قوانین گمرک ۹۸

قوانین عبور دام و نبات: مواد و محصولات خام دامی و نباتی که به موجب قانون نیاز به اخذ مجوز قرنطینه دامی و نباتی دارد، منوط به اخذ مجوز یاد شده است . فهرست کالاهایی که نیاز به اخذ قرنطینه دامی و نباتی دارند، توسط سازمانهای ذی ربط، تنظیم و جهت اطلاع عبور دهندگان کالا منتشر میشود.

کالای عبوری خارجی: بصورت مستقیم از مرزهای زمینی و بدون انجام عملیات تخلیه و بارگیری، از قوانین گمرک ۹۸ عبور نماید یا توسط وسایل حمل به یکی از بنادر یا ادارات گمرک وارد و به صورت یکسره به وسائط حمل دیگر بارگیری و خارج گردد مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمیباشد.

قوانین گمرک ۹۸

هزینه های تخلیه، بارگیری و انبارداری: محمولات عبوری طبق تعرفه‌ای که بنا به پیشنهاد شورای عالی ترابری کشور و تصویب هیات وزیران یا شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی حسب مورد با رعایت ماده (۳۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع خواهد شد، دریافت میگردد.

کانتینرهای حامل کالای عبوری خارجی: به عنوان ظرف کالا محسوب و نیازی به اظهار جداگانه ندارد ولی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی میتوانند در بدو ورود به منظور تسهیل گردش این کانتینرها(ورود و خروج مکرر) برای کانتینر درخواست صدور پروانه ورود موقت بنمایند و گمرک مکلف به پذیرش آن میباشد.

شکستن پلمپ گمرک: هرگاه مهر وموم قوانین گمرک ۹۸ عمدا شکسته شده باشد و دخل و تصرف در کالای عبوری خارجی شده باشد با مرتکب یا مرتکبین طبق قانون راجع به مجازات قاچاق رفتار میشود.

شاهراه های حمل و نقل

در مقوله واردات و صادرات، مهمترین و اصلی ترین راه های ارسال کالا (چه داخل کشور و چه خارج از کشور) به شرح زیر می باشند: حمل و نقل زمینی / حمل دریایی / حمل و نقل ریلی / حمل بار هوایی

دسته بندی ها: اخبار, حمل و نقل بین المللی, صادرات و واردات

دیدگاه ها

Avatar

با ما تماس بگیرید